SOHEI SHIGEMURA

重村 壮平(しげむら そうへい)
広島大学大学院人間社会科学研究科